מפעלות חינוך בפעילות למגזר הבדואי בנגב

כיום מפעלות פועלת במגזר הבדואי בדרום עם מעל 2400 חניכים בעלי אפיונים שונים ומגוונים במסגרת מיזמים משותפים  גדולים עם המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומשרד החקלאות.

מפעלות מפעילה פעילות רחבת הקיף במגזר הבדואי בנגב- בפעילות לוקחים חלק כ – 2000 חניכים- ילדים ונוער נורמטיביים, כ- 270 חניכים עם צרכים מיוחדים, כ- 250 חניכי כדור רשת לנערות  שאותם מדריכות נשים מהקהילה הבדואית שסיימו הכשרה ומוסמכות לאימון בתחום הכדורשת ו-250  חניכים אשר משתתפים בתכנית עתיד בטוח - תכנית שמטרתה ליצור תחושת מסוגלות תעסוקתית והכנה לעולם העבודה דרך השימוש בכדורגל, מצטייני התכנית יזכו להשתתף בקורס עוזרי מדריך אשר נותן להם את הכלים להשתלב בעולם העבודה.

 

הפעילות מתקיימת היום כמעט בכל ישוב ורשות בדואית בנגב, כחלק מהחזון של מפעלות חינוך לשוויון כלל מגזרי במדינת ישראל.

 

בין היישובים הלוקחים חלק בפרויקט: רהט, חורה, כסייפה, ערערה, לקייה, שגב שלום, תל שבע והמועצות האזוריות נווה מדבר ואל קסום.