שער לעתיד

תכנית זו משתמשת במשחק הכדורגל והפופולאריות שלו ליצירת מסוגלות תעסוקתית והבניית אופק תעסוקתי לבני נוער במצבי סיכון גבוהים. מסוגלות תעסוקתית הינה קשת היכולת והכישורים, המסייעת לאדם להתקבל למקום עבודה כלשהו, לעבוד בו, להתמיד ולהתקדם בו, או היכולות לעבור למקום עבודה חדש, ככל שיש בכך צורך. בני הנוער עבורם נכתבה תכנית זו, עתידים להשתלב כבוגרים ובוגרות בעולם העבודה. 
התכנית משלבת הכשרות בתחום הספורט, תכנים בנושא : מנהיגות והתנדבות, ימי סיור וסדנאות outdoor. 
בסיום התוכנית מוענקת למספר נערים מהקבוצה האפשרות לעבור קורס מדריכי כדורגל מקצועי או קורס שופטים ובכך לרכוש מקצוע עתידי. התוכנית דורשת שותפות מלאה והתגייסות של המסגרת על מנת להעניק לנערים הזדמנות אמיתית לחוות הצלחה.
 
מטרות התכנית
1. יצירת חווית הצלחה ופיתוח תחושת מסוגלות בקרב מתבגרים בסיכון
2. פיתוח מסוגלות תעסוקתית וחברתית
3. מתן הזדמנות שוויוניות לבני הנוער להשתלבות בתחום האימון המקצועי והחזרתם לקהילות היעד כמודל לחיקוי
4. מתן הזדמנות לנערים להשתלבות חיובית בקהילה.
 
מודל הפעלה:
הפרויקט מבוסס על תכנית דו שנתית-
שנה ראשונה
מטרת התוכנית הינה מתן אפשרות לבני נוער להתנדב ולתרום לקהילתם בתחום החוזק שלהם – ספורט. במהלך התוכנית יקבלו הנערים כלים ומיומנויות להשתלבות עתידית בעולם התעסוקה.
תחום ההכשרה המקצועית יכלול 3 מרכיבים: 
הכשרת "עוזר מדריך כדורגל"
הכשרת "שופט צעיר"
הפעלת ימי ספורט
בנוסף, למרכיבים אלה ישולבו במהלך התוכנית: יום סיור, אשר מטרתו, חשיפה למקומות עבודה בתחום הספורט בכלל והכדורגל בפרט, וסדנת outdoor חוויתית.
את תהליך ההכשרה הספורטיבי יעביר מאמן הקבוצה, אשר מוכשר לכך מבחינה מקצועית.
שנה שניה
מצטייני התכנית (עד 3 מכל קבוצה) יקבלו מלגה לקיום קורס "מדריך כדורגל" בשיתוף קמפוס "שיאים" באוניברסיטת ת"א, אשר  מוסמך להכשיר מדריכי כדורגל.
לפי חוק הספורט מדריך כדורגל מוסמך בהתאחדות לכדורגל צריך להיות מעל גיל 17. 
קורס מדריך כדורגל כולל 240 שע' הכשרה (נמשך כחצי שנה לערך) ובסיומו מוסמך החניך/ה  לאמן קבוצות כדורגל מקצועיות של חניכים עד גיל 16. מעבר הקורס יעניק למי שיסיימו מקצוע מבוקש לכל דבר. 
בנוסף, על מנת לשמור על הקבוצה כגורם תומך בחניכים ועל מנת שהחניכים יהוו דוגמא לשאר החניכים בקבוצה , תמשיך להיפגש הקבוצה למפגש ספורטיבי על בסיס שבועי.
 
לתכנית ההדרכה: